Transcription for Newspaper article entitled "Farvel med Helen Keller: 'Intet kan sammenlignes med mitt besøk I Oslo,"...

Return to item